Scroll to top

Hotel Albrecht

Hotel Albrecht, Bratislava

*cena CE ZA AR 2009 v kategórii interiér

Lokalita: Bratislava
Rok: 2008
Status: realizácia
Investor: Albrecht a.s.
Autor: Igor Čierny, Ilja Skoček, Peter Kožuško, Martin Skoček

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu objektu Albrecht, na Mudroňovej ulici. Objekt bol postavený v 20-tych rokoch minulého storočia a slúžil ako kaviareň a záhradná reštaurácia s tanečnou sálou. Bolo to vychytené výletné miesto Bratislavčanov v čase, keď okolie tvorilo len zopár víl, záhrady a vinohrady. V 50.tych rokoch bola budova rekonštruovaná. V jeho prízemí sa nachádzala predajňa potravín, ambulancia lekára a známa krčma Albrecht s priľahlou terasou.

Na poschodí bolo osvetové stredisko. Súčasný vlastník objektu má zámer prinavrátiť objektu pôvodný polyfunkčný charakter. Funkčné využitie objektu po jeho zrekonštruovaní je päťhviezdičkový hotel. Na prízemí, v náväznosti na hlavný vstup a recepciu je kaviareň a reštaurácia s vonkajším exteriérovým sedením.

Barové zázemie a kaviareň sú umiestnené v pôvodnom priestore spoločenskej sály. Reštaurácia je umiestnená v presklenej verande, ktorá je riešená na časti pôvodne otvorenej exteriérovej terasy. Jednoduché architektonicko- výtvarné riešenie tvaru presklenej verandy je podmienené jeho osobitne riešeným spracovaním detailov zámočníckych prvkov presklených posuvných stien.

Dispozičné úpravy poschodia a podkrovia sú riešené pre ubytovanie hostí. Navrhované priestory wellness centra sú umiestnené v dvoch podzemných podlažiach, ktoré budú vybudované pod existujúcou terasou.

Interiér

Hotel Albrecht