Scroll to top

Rodinný dom Na stráni

Rodinný dom Na stráni, Bratislava

*nominácia CE ZA AR 2009 v kategórii rodinné domy

Lokalita: Bratislava
Rok: 2008
Status: realizácia
Investor: súkromná osoba
Autor: Igor Čierny, Ilja Skoček

Rodinný dom sa nachádza na svažitom pozemku s juhozápadnou orientáciou v blízkosti Horského parku v Bratislave. Dom má oddelenú dennú a nočnú časť vyplývajúcu z usporiadania jednotlivých podlaží objektu. V najnižšom podlaží sa nachádzajú obytné a stravovacie priestory v náväznosti na záhradu, s príslušným hygienickým zázemím a priestory technického vybavenia.

Prízemie objektu je vzhľadom na konfiguráciu terénu vstupným podlažím a z toho dôvodu je rozdelené na dennú a nočnú časť. Poschodie objektu je výlučne nočnou časťou objektu. Všetky podlažia sú prepojené novonavrhovaným výťahom umiestneným vedľa priestoru schodiska.

Architektúra

Rodinný dom Na stráni