Scroll to top

Rodinný dom Líščie údolie

Rodinný dom Líščie údolie, Bratislava

Lokalita: Bratislava
Rok: 2017
Status: architektonická štúdia
Investor: súkromná osoba
Autor: Igor Čierny

návrh novostavby rodinného domu
návrh novostavby rodinného domu
návrh novostavby rodinného domu

Navrhovaný rodinný dom je umiestnený na pozemku mierne svažitom na juhozápad a v hornej časti lemovaný lesom. Rodinný dom je prístupný zo spodnej časti rozsiahleho pozemku novonavrhnutou komunikáciou, pozdĺž severnej hranici pozemku. Výrazná horizontálna línia s vystupujúcim objemom dennej časti vyčleňuje vstupnú časť pozemku od záhrady.  

K objektu pristupujeme z jeho severnej časti, kde je situovaná garáž a vstup do domu. Dom má pôdorys v tvare písmena T, ktorý je rozdelený na tri funkčné celky. Vstupná zóna je dispozične prepojená s garážou, technickými miestnosťami a vstupným odkladacím priestorom.

návrh novostavby rodinného domu

Následne vstupujeme do dominantnej schodiskovej haly, ktorá nás líniovo nasmeruje do zóny oddychu s bazénom a do centrálnej obytnej časti. Obytná zóna ako kompozične a prevádzkové centrum, obsahuje hlavný obytný priestor kuchyňu s jedálňou, obývacia izba, a k nim prislúchajúce zázemie. Z obývacej izby ako aj z jedálne je prístupná terasa, ktorá je zasadená do hmoty objektu, čím je zabezpečená intímnosť terasy.

Komunikačné prepojenie s 2. nadzemným podlažím je cez schodiskovú halu s otvorenou galériou. Na 2. nadzemnom podlaží sa nachádzajú, dve izby s kúpeľňou a šatník. Samostatnú časť tvorí spálňa s vlastnou kúpeľňou a šatníkom. Z každej izby je prístupná strešná terasa.

Architektúra

Rodinný dom Líščie údolie