Scroll to top

Rekreačná chata Dolná Lehota

Rekreačná chata Dolná Lehota

Lokalita: Dolná Lehota
Rok: 2007
Status: architektonická štúdia
Investor: súkromná osoba
Autor: Igor Čierny

Riešený objekt rekreačnej chaty sa nachádza na pozemku v obci Dolná Lehota prístupný z hlavnej cesty a jeho východnú hranicu vymedzuje potok Vajskov. Urbanistické riešenie rekreačnej chaty vychádza z danej lokality nachádzajúcej sa na úpätí Nízkych Tatier a génia loci prostredia. Navrhované funkčné využitie pozemku na rekreáciu predurčuje prostredie v ktorom sa nachádza. Osadenie objektu pozdĺž hlavnej cesty rešpektuje okolitú zástavbu a dotvára urbanistickú štruktúru obce.

Architektonické riešenie harmonizuje s okolitou zástavbou vidieckeho charakteru. Hlavným hmotovo- priestorovým princípom je posadenie drevenej hmoty poschodia smerujúcej do záhrady na pevnom murovanom prízemí. Objekt svojim osadením využíva výškové prevýšenie pozemku a jeho svažitosť smerom do záhrady. 

Navrhovaný objekt rekreačnej chaty je dvojpodlažný pozdĺžneho tvaru prístupný s hlavnej komunikácie cez zvýšenú prístupovú rampu v úrovni komunikácie slúžiacu tiež na voľné parkovanie čiastočne zapustené pod objektom. Z tejto úrovne je hlavný vstup do objektu. Prízemie – tvorí denná časť objektu ako obývacia izba, kuchyňa s jedálňou a cez zimnú záhradu prístupná sauna s príslušenstvom.

Všetky obytné miestnosti sú orientované smerom do záhrady, pozdĺž ktorých je predsadená drevená terasa.Poschodie – je výlučne nočnou časťou. Nachádzajú sa tam štyri izby a dve kúpeľne. Poschodie je s prízemím prepojené otvoreným schodiskom s galériou.

Architektúra

Rekreačná chata Dolná Lehota