Scroll to top

Polyfunkčný objekt Hodžove námestie

Polyfunkčný objekt Hodžove námestie, Bratislava

Lokalita: Bratislava
Rok: 1999
Status: architektonická súťaž, 3. odmena
Investor: IPR Slovakia s.r.o.
Autor: Igor Čierny, Ilja Skoček

Vzhľadom na rastúci význam Hodžovho námestia a celej blízkej lokality považujeme za primárne dať námestiu a navrhovanému objektu veľkomestský charakter a rád. Jedná sa o polyfunkčný objekt s 8 nadzemnými a 3 (4) podzemnými podlažiami.

Funkčnou náplňou budovy sú prenajímateľné obchodné priestory na prízemí a 1. poschodí a kaviarne v 1. suteréne spojené ústrednou presklennou dvoranou a administratívne plochy na 3. až 7. podlaží. Ostatné podlažia slúžia pre garáže, sklady (2.pp a 3.pp) a technické zázemie (2.pp, 3.pp, 8.np).

Hlavným hmotovopriestorovým prvkom je 4 podlažia vysoká dvorana prístupná pasážami z Palisád, Panenskej ulice a z Hodžovho námestia, do ktorej je zaústený aj jestvujúci podchod. Je presvetlená cez svetlík, ktorý kopíruje atiku pôvodného štítového múru. Situovaním obchodov na ustúpené galérie sa svetlo dostáva až do otvoreného suterénu.

V prízemí dvorany navrhujeme zachovať a sklenenou lávkou prepojiť existujúci prechod do dvoru susednej Šenkvickej viechy. Dopravné napojenie na garáže a zásobovanie navrhujeme z Panenskej ulice, ktorá vzhľadom na okolité križovatky zástavku MHD poskytuje jediné bezkolízne riešenie.

Architektúra

Polyfunkčný objekt Hodžove námestie