Scroll to top

Kancelárie MUW

Kancelárie MUW Saatchi & Saatchi, Bratislava

Lokalita: Bratislava
Rok: 2011
Status: realizácia
Investor: MUW Saatchi & Saatchi s.r.o.
Autor: Igor Čierny, Ilja Skoček

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu kancelárskych priestorov firmy muw saatchi saatchi v objekte  Leberfinger na Viedenskej ceste v Bratislave. Jedná sa pôvodne barokový objekt z polovice 18.storočia. Cieľom rekonštrukcie sú jednak účelové zmeny dispozičného riešenia priestorov pre potreby administratívnej prevádzky reklamnej agentúry a jednak skvalitnenie technického a  materiálového štandardu pracovísk. Zámerom bolo vytvoriť ucelený logicky členený priestorový celok zodpovedajúci špecifickým potrebám skladby pracovísk klienta.

Hlavným zásahom je  otvorenie priestoru okolo vstupného schodiska a vizuálne prepojením jednotlivých kancelárií so spoločnými priestormi širokej chodby pri recepcii. Kapotážou nosných stĺpikov krovu a doplnením architrávu sa vytvorila akoby fasáda vnútornej ulice tzv. Mallu ako charakteristický jednotiaci prvok vstupnej časti. Spolu s bohatým presklením priečok, kvalitnými materiálmi podláh a detailov sa tak dosiahne nová estetická kvalita zodpovedajúca imidžu firmy.

Interiér

Kancelárie MUW