Scroll to top

Rodinný dom Inovecká

Rodinný dom Inovecká, Bratislava

Lokalita: Bratislava
Rok: 2022
Status: architektonická štúdia
Investor: súkromná osoba
Autor: Igor Čierny

návrh na riešenie obnovy rodinného domu pre Plán obnovy

Projektová dokumentácia rieši architektonický návrh rekonštrukcie rodinného domu na Inoveckej ulici v Bratislave. Pôvodný objekt z 30-tych rokov 20. storočia je murovaná dvojpodlažná stavba s neobytným podkrovím s prevažne drevenými trámovými stropmi a čiastočným podpivničením. V 60-tych rokoch prebehla čiastková rekonštrukcia, ktorej súčasťou bola prístavba garáže a rozdelenie objektu na dve bytové jednotky.

Návrh v maximálnej miere zachováva existujúci objem domu, jediným zásahom do pôdorysnej stopy je odstránenie garáže na južnej strane pozemku.

Všetky ostatné úpravy z exteriéru sú navrhnuté len v rozsahu zmeny pozícií a veľkostí okenných otvorov, ktoré vyplývajú z dispozičných úprav v interiéri. Hlavným zásahom okrem úprav pozícií okenných otvorov je nahradenie pôvodnej stanovej strechy za ustúpené podlažie s terasou. Prezentuje sa ako nová vrstva kontextuálne nadväzujúca na pôvodnú časť stavby. Aj keď pôvodný objekt postráda akékoľvek architektonické kvality, navrhované riešenie sa ich snaží nájsť v úprave proporcií fasád a v kvalite materiálu a detailu jednotlivých prvkov.

návrh na riešenie obnovy rodinného domu pre Plán obnovy

Nový vjazd na pozemok umožňuje vytvorenie dvoch parkovacích miest na spevnenej ploche pozemku. Vnútorné priestory domu prešli v návrhu kompletnou zmenou. Zásadným je odstránenie prístavby garáže a miestnosti na prízemí z 80-tych rokov a na jej mieste vybudovanie novej prístavby vstupu do objektu a rozšírenia obytných priestorov na prízemí objektu.

Na poschodí objektu je na mieste prístavby vybudovaná izba s terasou. Pôvodné zastrešenie objektu krovom je nahradené nadstavbou s plochou strechou a terasou.

rekonštrukcia rodinného domu Inovecká Bratislava
rekonštrukcia rodinného domu Inovecká Bratislava
rekonštrukcia rodinného domu Inovecká Bratislava
rekonštrukcia rodinného domu Inovecká Bratislava
Architektúra

Rodinný dom Inovecká